Texto
[87448]796AFI ACT

Active living, cognitive functioning, and aging
Active living, cognitive functioning, and aging / ed. Leonard W. Poon, Wojtek Chodzko-Zajko, Phillip D. Tomporowski. - Champaign : Human Kinetics, 2006. - XIV, 250 p. : il. tabelas ; 24 cm. - (Aging, Exercise, and Cognition ; 1). - ISBN 978-0-7360-5785-1 : 93,40 €

Envelhecimento -- Aspetos fisiológicos / Envelhecimento -- Aspetos psicológicos / Atividade física -- Idoso / Atividade física -- Saúde / Fitness -- Idoso -- Exercícios / Programa de treino  -- Idoso

CDU 615.82:796.035

Poon, Leonard W. (editor literário)
Chodzko-Zajko, Wojtek (editor literário)
Poon, Leonard W. (editor literário)
Tomporowski., Phillip D. (editor literário)