Search Filter

Tipo de Documento

Nível Bibliográfico

Autor

Data

Editor

Coleção

Assunto

Forma do Assunto

Língua

Público-alvo

 
Página 1 de 1 1
Texto
[42098]
Graça, Luís Mendes da - Monitorização fetal intraparto. ISBN 972-757-325-8
In: GRAÇA, Luís Mendes da, coord.
Texto
[38279]
Cabaniss, Micki L. - Monitorización fetal electrónica : interpretación. Barcelona : Ed. Masson, 1995. 655 p.. ISBN 84-458-0260-7
capa
[38283]
Miranda, Alejandro - Tratado de anestesiologia y reanimación en obstetricia : principios fundamentales y bases de aplicación práctica. Barcelona : Ed. Masson, 1997. 893 p.. ISBN 84-458-0594-0
Capa
[38310]
Gilbert, Elizabeth Stepp ; Harmon, Judith Smith - Manual prático de gravidez e parto de alto risco. 2ª. ed. Rio de Janeiro : Ed. Revinter, 2002. 788 p.. ISBN 85-7309-526-1
Texto
[28207]
Opiniöes maternas em hospitais portugueses face à monitorizaçäo fetal. "Revista Obstetrícia e Ginecologia".-Lisboa.-vol. XXI, nº. 2 (Fev. 1998).-p. 35-39
Página 1 de 1 1